Основні ознаки розвитку аграрного суспільства.

3-2-2018
Основні ознаки розвитку аграрного суспільства.

Згадаємо, що нам в першу чергу потрібно знання трьох типів суспільства: традиційного (доіндустріального), індустріального, постіндустріального (іноді називається технологічним або інформаційних). Тут ми спостерігаємо вертикальний, хронологічний зріз, тобто передбачається зміна одного товариства іншим в ході історичного розвитку. Ознаки Традиційного суспільства: переважання сільського господарства в структурі економіки, більшість населення зайнята саме в аграрному секторі, трудиться на землі, живе її плодами. Також ви можете знайти все необхідне на ресурсі Максим Мартынюк.
Головним багатством вважається земля, і основою відтворення суспільства є те, що на ній відбувається. Застосовуються переважно ручні знаряддя праці (соха, плуг), оновлення техніки і технології виробництва відбувається досить повільно. Ознаки Індустріального суспільства: воно народжується в результаті промислової революції, що веде до розвитку великої промисловості, нових видів транспорту і зв’язку, зниження ролі сільського господарства в структурі економіки і переселення людей у міста.
Ознаки постіндустріального суспільства: структурна перебудова економіки, здійснена в країнах Заходу на рубежі 1960-1970-х років. Замість важкої промисловості провідні позиції в економіці зайняли наукомісткі галузі, «індустрія знань». Символом цієї епохи, її підставою є мікропроцесорна революція, масове поширення персональних комп’ютерів, інформаційних технологій, електронних засобів зв’язку. Багаторазово зростають темпи економічного розвитку, швидкість передачі на відстань інформаційних і фінансових потоків.