Ремонт гідравлічних систем

10-30-2019

Практикою Ремонт гідравлічних систем металорізальних верстатів встановлено найбільш раціональний порядок аналізу і відшукання несправностей в гідроприводах. Гідравлічну систему можна представити складається з окремих контурів (управління і приводу), які включені паралельно між лініями нагнітання і зливу. Відповідно до робочого циклу верстата одночасно працює лише частина контурів або один який-небудь контур. Таким чином, з порушення нормального функціонування будь-якого механізму або групи механізмів верстата легко виділити контур, в якому укладена несправність.

Велику допомогу у віднайденні несправного контуру і несправностей в ланцюгах управління можуть мати так звані «функціональні діаграми, в яких зафіксовані стану кожного апарату схеми при виконанні заданих елементів циклу верстата. Метод функціональних циклограм особливо зручний при наявності полуконструктивных гидросхем, на яких можна представити те чи інше положення рухомих елементів гидроаппаратов, зазначене в циклограмою, і оцінити ефект, пов’язаний з кожною зміною стану гідроапарата.

Не менш зручні в роботі з визначення несправностей «схеми руху потоків» також відображають надбання гідроапаратів, але в іншому записі.

Функціональними діаграмами і схемами руху потоків можна користуватися окремо, а також спільно. Внаслідок наочності схеми руху потоків значно полегшують знаходження несправностей в гідравлічній системі і доступні для персоналу середньої кваліфікації.

Для більш успішної роботи з відшукання несправностей в гідравлічних системах верстатів рекомендується складати інструкційні карти, що містять структурні розгортки гідравлічної системи і паспорт можливих неполадок

При відшуканні несправностей в гідравлічному приводі, необхідно завжди пам’ятати про те, що у схемах металорізальних верстатів широко застосовують електрогідравлічне управління і збій в роботі гідроприводу може бути обумовлене відмовою електричного апарату.

Тому перш ніж приступити до ремонту будь-якого елемента гідравлічної системи, що не спрацювало у відповідності з циклом верстата, необхідно переконатися в тому, що електричні ланцюги управління — відповідні командні апарати електричної схеми знаходяться в справності.

Метод запису схем руху потоків вже сам по собі визначає гідроапаратів, ненормальна робота яких може викликати несправність. Таким чином, будь-яка несправність помічається при виконанні механізмами верстата якогось певного елемента циклу роботи, для якого записаний шлях проходження робочої рідини, а також зазначено положення апаратів при виконанні даного елемента циклу. При несправностях, пов’язаних з невиконанням якогось певного елемента циклу роботи верстата, достатньо перевірити відповідність робочих положень цих апаратів на верстаті, під час виконання цього циклу, стану їх за схемою потоків.

Саме ті апарати, стан яких не відповідає схемі потоків, є причиною несправності. Для визначення причин несправностей, викликаних апаратами, не змінюють положення своїх робочих органів (гідродроселі, фільтри та ін), потрібно розбирання і перевірка деталей на зношення, задири, засмічення і т. п.

Налагодження гідравлічних систем
Налагодження гідравлічних систем слід починати з вивчення технічної документації. Інструкції, що додаються до гідрофікованого верстата, містять опис пристрою механізмів верстата і їх наладок, докладний опис роботи гідравлічної системи. В гідравлічній схемі зображують комунікації гідросистеми, пристрій і розташування робочих механізмів.